เครื่องทำเกล็ดน้ำหวาน

เครื่องทำเกล็ดน้ำหวาน

      

MODEL AGR 1 AGR 2 AGR 3
DIMENSION  ( W*D*H) cm. 20 x48 x84 40 x48 x48 60 x48 x84
ELECTRICAL 220V/50/1  530W 220V/50/1  850W 220V/50/1  1100W
CAPACITY 1 BOWL 10 LT 2 BOWL 10 LTX2

3 BOWL 10 LTX3