แฟรนไซล์

 

เงื่อนไขการลงทุน
ทางเลือกที่ 1 ชำระค่าแฟรนไชส์ฟี แบบเหมาจ่ายครั้งเดียวของอายุสัญญา 2 ปี จำนวนเงิน 268,000.- บาท
ทางเลือกที่ 2 ชำระค่าแฟรนไชส์ฟี แบบแบ่งชำระ โดยชำระงวดแรก ณ วันทำสัญญา จำนวนเงิน 99,000.- บาท
หลังจากนั้นท่านจะต้องชำระค่าแฟรนไชส์ฟี (ส่วนที่เหลือ) อีก 24 งวด ๆ ละ 9,500.- บาท
ระยะเวลาของสัญญา ทั้งสองกรณี = 2 ปี จากนั้นคิดค่าต่อสัญญาฯ ต่อ ปี ๆ ละ 22,800.- บาท

สิ่งที่ท่านจะได้รับ
1. เครื่องผลิตน้ำแข็งถ้วยขนาดกำลังการผลิต 450 กิโลกรัม / วัน จำนวน 1 เครื่อง
2. ตู้แช่น้ำแข็งระบบทำความเย็น จำนวน 1 เครื่อง
3. ถังบรรจุน้ำแข็ง (พลาสติก) ขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง
4. ฟรี ! - เครื่องกรองน้ำประเภทท่อคู่ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำแข็ง จำนวน 1 ชุด
5. ฟรี ! - เครื่องผนึกปากถุง เพื่อใช้ในการแพ็คถุงน้ำแข็ง จำนวน 1 เครื่อง
6. ฟรี ! - ถุงใส่น้ำแข็ง ขนาดความจุ 1.40 กิโลกรัม จำนวน 5 กิโลกรัม
7. ฟรี ! - ป้ายพลาสติก ขายน้ำแข็ง (ชนิดแขวน) จำนวน 2 ชุด
8. ฟรี ! - ดูแล (ซ่อม,เปลี่ยนอะไหล่) และ ตรวจเช็ค 7 รายการ ฟรี ! ทุกๆ 2 หรือ 3 เดือน ตลอดระยะเวลา 24 เดือน

 

เริ่มธุรกิจขายส่งน้ำแข็ง

ในการดำเนินธุรกิจใดๆ จำเป็นจะต้องมีความพร้อม ในการดำเนินงาน เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ ฉะนั้นบริษัทฯ จึงขอแนะนำข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการพิจารณา

1. สถานที่ - จุดตั้งเครื่องควรอยู่ในที่ร่มและมีอากาศถ่ายเทที่ดี เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีและประหยัดพลังงานไฟฟ้า

2. น้ำ - น้ำ เป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตน้ำแข็ง ฉะนั้นการใช้น้ำที่สะอาดในการผลิตน้ำแข็ง ย่อมผลิตน้ำแข็งสะอาดและมีคุณภาพ น้ำที่ควรนำมาใช้สำหรับผลิตน้ำแข็ง คือ น้ำประปา ถ้าเป็นน้ำประเภทอื่น ควรส่งน้ำเข้าตรวจสอบคุณภาพขั้นพื้นฐานก่อน(ตรวจฟรี)ปริมาณส่งตรวจไม่ต่ำกว่า 30 CC สามารถส่งทางพัสดุได้ตามที่อยู่ของบริษัทฯ

บริษัท นิวตั้นเอ็กซ์เซล จำกัด 25 ถ. สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี จ. กรุงเทพฯ 10600

3. ไฟฟ้า - ขั้นต่ำควรเป็นไฟฟ้า ขนาดหม้อไฟ 15 Amp 220 V

4. การตลาด - ควรตรวจสอบความต้องการน้ำแข็ง ของร้านค้า สวนอาหาร ห้องอาหาร ปั๊มน้ำมัน วัด หรือจุดอื่นๆ ที่มีการใช้น้ำแข็ง การตรวจสอบนี้ เพื่อทดสอบการยอมรับของร้านค้าและความพร้อมของผู้ดำเนินการเอง ในการเริ่มต้นอาชีพนี้

5. ราคาขาย - ควรตรวจสอบราคาขายส่งและขายปลีกจากร้านค้า ทั้งขนาดบรรจุถุงและขนาดชั่งกิโลขาย เพื่อผู้ดำเนินการจะได้พิจารณา กำหนดราคาขายได้(ควรขายราคาเท่ากับราคาท้องตลาด) และจะได้วิเคราะห์ผลกำไรได้ด้วย(ต้นทุนการผลิตรวมค่าน้ำและไฟฟ้าประมาณ 70 สต./กก.)

***ก่อนจะลงทุนด้านต่างๆ ควรขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯก่อน***