เครื่องทำน้ำแข็งก้อน


น้ำแข็งก้อน  มีลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมใส แปลกตาและสวยงาม เพิ่มความน่าสนใจให้กับเครื่องดื่ม ไม่หนาเกินไปจึงทำให้เคี้ยวง่าย ซึ่งมีทั้งแบบครึ่งก้อนและเต็มก้อน ไม่มีตะกอน

เครื่องทำน้ำแข็งก้อน Scotsman

 • NU 150 AS Air Cooled
  SCOTSMAN NU150 AS

  กำลังการผลิต 48 กก./ 24 ชั่วโมง
  ถังเก็บน้ำแข็งในตัวจุได้ 20 กก.
  รับประกัน 1 ปี

  Max.daily Production : 48 (Kg/24 Hrs.)
  Storage Bin Capacity : 20 Kg
  Dimensions : 600x620x875 W x D x H(mm)
  Net Weight : 60 Kg
  Consumption : 0.8 Kwh.
  Voltage Options : 230V/50Hz/1Ph

 • NU 100 AS
  SCOTSMAN NU100 AS

  กำลังการผลิต 35 กก./ 24 ชั่วโมง
  ถังเก็บน้ำแข็งในตัวจุได้ 20 กก.
  รับประกัน 1 ปี
  แถมเครื่องกรองน้ำ 1 ชุด
  ราคาลดพิเศษช่วงแนะนำ

  Max.daily Production : 35 (Kg/24 Hrs.)
  Storage Bin Capacity : 20 Kg
  Dimensions : 600x620x875 W x D x H(mm)
  Net Weight : 50 Kg
  Consumption : .8 Kwh.
  Voltage Options : 230V/50Hz/1Ph
 • NW458 AS
  SCOTSMAN NW458 AS

  กำลังการผลิตประมาณ 140 กก. /24 ชั่งโมง
  ณ อุณหภูมิน้ำ 21 °C อุณหภูมิอากาศ 32°C
  รับประกัน 1 ปี
  สามารถเลือกน้ำแข็งได้ทั้งแบบเต็มก้อน Full Cube หรือครื่งก้อน Half Cube

  Max.daily Production : 140 (Kg/24 Hrs.)
  Storage Bin Capacity : 90 Kg
  Dimensions : 760x620x575+1090 W x D x H(mm)
  Net Weight : 70 Kg
  Consumption : 6.2 Amp
  Voltage Options : V/Hz/Ph 230V/50Hz/1Ph
 • SCOTSMAN MV426AS
  SCOTSMAN MV426 AS

  กำลังการผลิตประมาณ 150 กก. /24 ชั่งโมง
  ณ อุณหภูมิน้ำ 21 °C อุณหภูมิอากาศ 32°C
  รับประกัน 1 ปี
  สามารถเลือกน้ำแข็งได้ทั้งแบบเต็มก้อน Full Cube
  หรือครื่งก้อน Half Cube
  ผลิตจากประเทศ : อิตาลี

  Dimension : 22 x 24 x 26 (W x D x H inch)
  Water Consumption : 2.6 Litres/Hrs.
  Power : 230 Volt / 50 Hz / 1 Ph
  Control : Electronic PC Board
  Net Weight : 68 Kg. / ก.ก.
 • SCOTSMAN MV606AS
  SCOTSMAN MV606AS

  กำลังการผลิตประมาณ 215 กก. /24 ชั่งโมง
  ณ อุณหภูมิน้ำ 21 °C อุณหภูมิอากาศ 32°C
  รับประกัน 1 ปี
  สามารถเลือกน้ำแข็งได้ทั้งแบบเต็มก้อน Full Cube
  หรือครื่งก้อนHalf Cube
  ผลิตจากประเทศ : อิตาลี

  Max.daily Production : 215 (Kg/24 Hrs.)
  Storage Bin Capacity : 150 Kg
  Dimensions : 760x620x575+1090 W x D x H(mm)
  Net Weight : 71 Kg
  Consumption : 6.2 Amp
  Voltage Options : V/Hz/Ph 230V/50Hz/1Ph
 • SCOTSMAN-Model CU3030AS
  SCOTSMAN CU3030AS

  กำลังการผลิต 99 ก.ก./24 ชั่งโมง
  ถังเก็บน้ำแข็งในตัว บรรจุได้ 50 ก.ก.
  รับประกัน 1 ปี แถมเครื่องกรองน้ำ 1 ชุด

  Max.daily Production : 99 (Kg/24 Hrs.)
  Storage Bin Capacity : 50 Kg
  Dimensions : 659x752x984 W x D x H(mm)
  Net Weight : 91 Kg
  Consumption : 8.5 Kwh.
  Voltage Options : 230V/50Hz/1Ph


เครื่องทำน้ำแข็งก้อน Simag

 • SCN/SMN 75 AS
  SIMAG SCN/SMN 75 AS

  กำลังการผลิต /24 ชั่งโมง : 65 ก.ก
  ความจุถังเก็บ : 30 ก.ก
  รับประกัน 1 ปี
  ผลิตจากประเทศ : อิตาลี

  Max.daily Production : 65 (Kg/24 Hrs.)
  Storage Bin Capacity : 30 Kg
  Dimensions : 670x570x900 W x D x H(mm)
  Net Weight : 74 kg
  Consumption : 650 Watt
  Voltage Options : V/Hz/Ph 230V/50Hz/1Ph
 • SIMAG รุุ่น SV545 AS
  SIMAG SV545 AS

  น้ำแข็งเต็มก้อน (Full Dice )หรือครึ่งก้อน (Half Dice )
  กำลังการผลิตประมาณ 320 ก.ก/24 ชั่วโมง
  ที่อุณห๓ูมิน้ำ 21°C อุณหภูมิอากาศ : 32º C
  รับประกัน 1 ปี
  ผลิตจากประเทศ : อิตาลี

  Dimension : 760 x 620 x 800 (W x D x H inch)
  Production Number of Cubes : 40,000 Cubes / ก้อน
  Water Consumption : 700 Litres/ ลิตร
  Power Consumption : 25,000 Watt /วัตต์
  Power : 400 Volt / 50 Hz / 3 Ph
  Control : Electronic PC Board
  Net Weight : 104 Kg. / ก.ก.
 • SCN35AS
  SIMAG SCN35AS

  กำลังการผลิต /24 ชั่งโมง : 35 ก.ก
  ความจุถังเก็บ : 17 ก.ก
  รับประกัน 1 ปี
  ผลิตจากประเทศ : อิตาลี

  Max.daily Production : 35 (Kg/24 Hrs.)
  Storage Bin Capacity : 17 Kg
  Dimensions : 485x570x720 W x D x H(mm)
  Net Weight : 51 kg
  Consumption : 380 Watt
  Voltage Options : V/Hz/Ph 230V/50Hz/1Ph
 • SIMAG SV325 AS
  SIMAG SV325 AS

  กำลังการผลิต /24 ชั่งโมง : 320 ก.ก
  รับประกัน 1 ปี
  ผลิตจากประเทศ : อิตาลี

  Dimension : 760 x 620 x 575 (W x D x H inch)
  Production Number of Cubes : 26,600 Cubes / ก้อน
  Water Consumption : 1,600 Litres/ ลิตร
  Power Consumption : 1,600 Watt /วัตต์
  Power : 230 Volt / 50 Hz / 1 Ph
  Control : Electronic PC Board
  Net Weight : 71 Kg. / ก.ก.
 • SIMAG SV395AS
  SIMAG SV395AS

  น้ำแข็งเต็มก้อน (Full Dice )หรือครึ่งก้อน (Half Dice )
  กำลังการผลิตประมาณ : 300 ก.ก/24 ชั่วโมง
  ที่อุณหภูมิน้ำ 21°C อุณหภูมิอากาศ : 32°C
  รับประกัน 1 ปี
  ผลิตจากประเทศ : อิตาลี

  Dimension : 760 x 620 x 575 (W x D x H inch)
  Production Number of Cubes : 33,700 Cubes / ก้อน
  Water Consumption : 650 Litres/ ลิตร
  Power Consumption : 2,300 Watt /วัตต์
  Power : 230 Volt / 50 Hz / 1 Ph
  Control : Electronic PC Board
  Net Weight : 104 Kg. / ก.ก.


เครื่องทำน้ำแข็งก้อน Hoshizaki

 • HOSHIZAKI IM-240DNE
  HOSHIZAKI IM-240DNE

  กำลังการผลิตประมาณ210 ก.ก./24 ชั่งโมง
  ถังเก็บน้ำแข็งในตัว บรรจุได้ 95 ก.ก.
  รับประกัน 1 ปี แถมเครื่องกรองน้ำ 1 ชุด

  Max.daily Production : 210 (Kg/24 Hrs.)
  Storage Bin Capacity : 90 Kg
  Dimensions : 1084X700X500 W x D x H(mm)
  Net Weight : 106 Kg
  Consumption : 1330 Watt
  Voltage Options : 230V/50Hz/1Ph
 • HOSHIZAKI IM-30CNE
  HOSHIZAKI IM-30CNE

  กำลังการผลิตประมาณ 19 ก.ก./24 ชั่งโมง
  ถังเก็บน้ำแข็งในตัว บรรจุได้ 11 ก.ก.
  รับประกัน 1 ปี แถมเครื่องกรองน้ำ 1 ชุด

  Max.daily Production : 19 (Kg/24 Hrs.)
  Storage Bin Capacity : 11 Kg
  Dimensions : 398x446x787 W x D x H(mm)
  Net Weight : 42 Kg
  Consumption : 270 Watt
  Voltage Options : 230V/50Hz/1Ph


เครื่องทำน้ำแข็งก้อน CRYSTAL TIPS

 • CRYSTAL TIPS TP455 AS
  CRYSTAL TIPS TP455 AS

  กำลังการผลิตประมาณ 135 กก. /24 ชั่งโมง
  ณ อุณหภูมิน้ำ 21 °C อุณหภูมิอากาศ 32°C
  รับประกัน 1 ป๊ ผลิตจากโรงงานมาตรฐาน Scotsman

  Max.daily Production : 135 (Kg/24 Hrs.)
  Storage Bin Capacity : 90 Kg
  Dimensions : 760x620x575+1090 W x D x H(mm)
  Net Weight : 70 Kg
  Consumption : 4.2 Amp
  Voltage Options : 230V/50Hz/1Ph
 • CRYSTAL TIPS TP755 AS
  CRYSTAL TIPS TP755 AS

  กำลังการผลิตประมาณ 235 กก. /24 ชั่งโมง
  ณ อุณหภูมิน้ำ 21 °C อุณหภูมิอากาศ 32°C
  รับประกัน 1 ป๊ ผลิตจากโรงงานมาตรฐาน Scotsman

  Max.daily Production : 235 (Kg/24 Hrs.)
  Storage Bin Capacity : 150 Kg
  Dimensions : 760x620x575+1090 W x D x H(mm)
  Net Weight : 73 Kg
  Consumption : 6.5 Amp
  Voltage Options : V/Hz/Ph 230V/50Hz/1Ph
 • CRYSTAL TIPS TP105AS
  CRYSTAL TIPS TP105 AS

  กำลังการผลิต 100 ก.ก./24 ชั่งโมง
  ถังเก็บน้ำแข็งในตัว บรรจุได้ 38 ก.ก.
  รับประกัน 1 ปี แถมเครื่องกรองน้ำ 1 ชุด มีหลายสีให้เลือก

  Max.daily Production : 100 (Kg/24 Hrs.)
  Storage Bin Capacity : 38 Kg
  Dimensions : 675x670x999/1133 W x D x H(mm)
  Net Weight :
  Consumption : 5.3 Amp.
  Voltage Options : 230V/50Hz/1Ph

 • เครื่องทำน้ำแข็งยูนิต.png
  น้ำแข็งยูนิต หรือ น้ำแข็งถ้วยมีลักษณะทรงกระบอกคล้ายถ้วย เป็นน้ำแข็งก้อนใส ไม่มีตะกอน ละลายช้า แล้วให้ความเย็นได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการดื่มเหล้าหรือเบียร์ สินค้าแบ่งออกเป็นสอง...

 • เครื่่่องทำน้ำแข็งเกล็ด.png
  น้ำแข็งเกล็ด มีลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเกล็ดเล็กๆคล้ายหิน มีสีขาวขุ่นซึ่งเกิดจากฟองอากาศเล็กๆจำนวนมากข้างใน และนั่นทำให้น้ำแข็งของเรา มีความกรุบกรอบ เคี้ยวง่าย ซึ่งพิเศษจากน้ำแข็งทั่...

 • น้ำแข็งหลอด.jpg
  น้ำแข็งหลอด มีลักษณะทรงกระบอกเล็กยาว มีรูตรงกลาง เป็นน้ำแข็งก้อนใส ไม่มีตะกอน ละลายช้า แลtให้ความเย็นได้อย่างรวดเร็ว